Esenciálne oleje dōTERRA

PRÍBEH SPOLOČNOSTI dōTERRA

 

Na jar v roku 2008 sa stretla skupina zdravotníckych pracovníkov a podnikateľov,

ktorí mali hlboké osobné skúsenosti so zlepšovaním života vďaka priaznivým účinkom esenciálnych olejov,

a spájala ich spoločná vízia priniesť svetu nový štandard esenciálnych olejov.

Chceli niečo iné, niečo, čo by sa pozdávalo všetkým ľuďom, od tých, ktorí o esenciálnych olejoch nič netušia, až po tých,

ktorí sú v tejto oblasti považovaní za odborníkov.

Kládli si určité vymedzujúce otázky: „Čo keby sme mohli svetu priniesť novú, významnú zdravotnú alternatívu?“

„Čo keby sme mohli túto novú úroveň zdravia poskytovať prostredníctvom bežného prístupu k esenciálnym olejom?“

„Čo keby sme mohli zaistiť zdroje, testovať a vyrábať esenciálne oleje vyššej kvality –

čistejšie a silnejšie než akékoľvek iné oleje, ktoré sú dnes na trhu dostupné?“

„Čo keby sme sa tým najprofesionálnejším spôsobom spojili s významnými nemocnicami, lekármi,

vedcamia mienkotvorcami a vytvorili najpresvedčivejšie preukázanie esenciálnych olejov na celej planéte?“

Dospeli k názoru, že tvrdou prácou a spoluprácou s inými ľuďmi, ktorí majú podobnú vášeň a víziu,

môžu vytvoriť novú paradigmu esenciálnych olejov a aj tak urobia. S týmto presvedčením založili spoločnosť a nazvali ju dōTERRA,

odvodené z latinčiny, čo znamená „dar Zeme“.

Prvá ponuka spoločnosti dōTERRA, 25 samostatných olejov a 10 zmesí olejov,

bola uvedená na trh 25. apríla 2008 a získala si uznanie expertov na esenciálne oleje aj nadšencov,

ktorí okamžite rozpoznali vyššiu kvalitu esenciálnych olejov testovanej triedy dōTERRA.

dōTERRA od svojho počiatku zažila obrovský rast a popritom pokračovala v pridávaní nových

wellness produktov a rozširovaní svojej ponuky esenciálnych olejov.

 

 

 

Čo sú ESENCIÁLNE OLEJE?

 

Esenciálne oleje sú prírodné aromatické zložky, ktoré sa nachádzajú v semenách, kôre, stonkách, koreňoch,

kvetoch a iných častiach rastlín. Môžu voňať nádherne a zároveň intenzívne. Ak ste sa niekedy tešili darovanej ruži,

zažili prechádzku v levanduľovej záhrade či vôňu čerstvo posekanej mäty, máte skúsenosť s aromatickými vlastnosťami esenciálnych olejov.

Esenciálne oleje môžu pozdvihnúť náladu, upokojiť zmysly a vyvolať silné emocionálne reakcie.

Používanie esenciálnych olejov však siaha oveľa ďalej než len po voňavú príťažlivosť.

Esenciálne oleje sa historicky používali v mnohých kultúrach kvôli svojim schopnostiam pre podporu zdravia.

Moderné trendy smerujúce k holistickým prístupom v starostlivosti o seba a narastajúce vedecké potvrdzovanie

alternatívnych metód zdravotnej starostlivosti spôsobujú znovuobjavovanie nesmiernych účinkov esenciálnych olejov na zdravie.

Mnohé majú intenzívne čistiace vlastnosti.

Ich jedinečná chemická štruktúra im umožňuje cielene pôsobiť pri vonkajšom použití.

Niektoré oleje sa môžu používať ako výživové pomôcky, ktoré podporujú vitalitu a celkovú pohodu.

 

Spôsoby získavania

 

Esenciálne oleje sa najčastejšie získavajú procesom destilácie vodnou parou s nízkou tvorbou tepla,

pri ktorom sa para uvádza pod tlakom do obehu cez rastlinný materiál a do pary sa tak uvoľňujú esenciálne oleje.

Pri ochladzovaní zmesi pary sa voda oddeľuje od oleja a olej sa zozbiera vo svojej čistej podobe.

Na zabezpečenie extrakcie oleja najvyššej kvalitya so správnym chemickým zložením je potrebné podrobne monitorovať teplotu a tlak.

Príliš málo tepla a tlaku neuvoľní cenný olej, príliš veľa však môže poškodiť chúlostivé chemické zloženie výťažku a pozmeniť jeho účinnosť.

V dôkladne regulovanom procese získavania je rovnako dôležitý aj starostlivý výber správnych rastlinných druhov a

častí rastlín zbieraných v ten správny čas, kedy majú najvyššiu koncentráciu zlúčenín esenciálnych olejov.
To je ďalšia z požiadaviek kladených na kvalitný extrakt esenciálnych olejov testovanej triedy.

Tento zložitý proces je rovným dielom veda aj umenie a zabezpečenie najvyššej kvality si vyžaduje spoluprácu

skúsených pestovateľov a destilérov.

 

 

CPTG Certified Pure Tested GradeTM

 

Esenciálnej oleje dōTERRATM CPTG certifikovanej čistej testovanej triedy sú čisté, prírodné, aromatické látky,

ktoré sa získavajú opatrnou extrakciou z rastlín.

Neobsahujú výplňové látky ani umelé prísady, ktoré by oslabovali ich aktívne vlastnosti, a neobsahujú ani žiadne znečisťujúce látky či iné reziduálne chemikálie.

Rovnako dôležité, ako zabezpečiť, že sa do našich olejov nedostanú žiadne kontaminanty,

je zaistenie prítomnosti aktívnych zložiek olejov v správnych koncentráciách, aby bolo možné zaručiť ich bezpečnosť a efektívnosť.

Pri mnohých olejoch sa uvádza, že sú terapeutickej triedy, a niektoré môžu byť čisté, ale len málo ich je podrobených prísnym

štandardom testovania chemického zloženia.

Esenciálne oleje dōTERRA certifikovanej čistej testovanej triedy CPTG sú podrobené krížovej kontrole

hmotnostnou spektrometriou a plynovou chromatografiou, aby sa zabezpečila čistota výťažku a sila zloženia každej várky.

Spoločnosť dōTERRA úzko spolupracuje s globálnou sieťou chemikov a pestovateľov esenciálnych olejov,

aby boli vybrané iba rastlinné výťažky správneho druhu, ktoré boli pestované v ideálnych podmienkach a zbierané šetrne v ten správny čas.

Skúsení destiléri zručne vyťažia aromatické zložky rastlín a tie sú podrobené chemickej analýze, aby bola zaručená čistota a zloženie.

Esenciálne oleje dōTERRA certifikovanej čistej testovanej triedy CPTG predstavujú najbezpečnejšie a najprínosnejšie oleje,

ktoré sú dnes na svete dostupné.

 

Testované, dôveryhodné.

Na všetky esenciálne wellness produkty dōTERRA sa kladú rovnako prísne štandardy bezpečnosti a účinnosti.

Spoločnosť dōTERRA sa riadi svojím Vedeckým poradným výborom a využíva pri vývoji a výrobe služby iba tých najlepších partnerov,

ktorí si udržiavajú osvedčenie Správnych výrobných postupov (GMP) a v odvetví sa tešia reputácii mimoriadnej inovácie a kvality.

Všetky výrobky dōTERRA zaručene prekonajú očakávania v spokojnosti zákazníkov aj očakávanú výkonnosť.

 

 

 

Použitie

 

Esenciálne oleje sa používajú na širokú škálu účelov v oblasti emocionálneho aj fyzického zdravia.

Môžu sa používať samostatne alebo v komplexných zmesiach v závislosti od skúseností používateľa a želaných účinkov.

Esenciálne oleje sa zvyčajne používajú jedným z troch spôsobov: aromatické rozptyľovanie, nanášanie na pokožku alebo

vnútorná konzumácia na doplnenie výživy. Používanie esenciálnych olejov môže byť nesmierne jednoduché a zároveň zmeniť celý váš život.

Spolupráca s niekým, kto už používal esenciálne oleje, pomôže novým používateľom k prospešnejšiemu a radostnejšiemu zážitku.

Esenciálne oleje sú prirodzene bezpečné a pri správnom použití majú len málo nežiaducich vedľajších účinkov, ak vôbec nejaké majú.

Sú však silne koncentrované a mali by sa používať opatrne. Používajte iba číre esenciálne oleje a dodržiavajte všetky výstražné označenia a pokyny.

Esenciálne oleje sa nikdy nesmú aplikovať do očí alebo do vnútorného zvukovodu.

Ak sa pri vonkajšom používaní esenciálnych olejov na pokožke objaví začervenanie alebo podráždenie,

naneste na postihnuté miesto rastlinný olej, napríklad frakcionovaný kokosový olej – esenciálne oleje sa nedajú rozriediť vodou.

Ak ste tehotná alebo v zdravotnej starostlivosti, pred používaním esenciálnych olejov sa poraďte s vaším lekárom.

 

 

Založiť svoj účet dōTERRA a využívať silu aromaterapie môžeš aj ty a to hneď tu